President:;    

 O.Fischer Kancho

 

 

Goshin Ninjutsu kentando

Genbukan Ninpo Bugei ( nicht mehr aktiv)

Iaido

Aikido

Karate do

 

HOMEPAGE

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Vice president:

J.Hentrich

 

 

 

 

 Tae Kwon Do

-Chong sul ryu-

 

HOMEPAGE

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach oben